Bokslut

Ett bokslutsarbete är så mycket mer än ett par blanketter. Väl utfört är det här grundstenarna sätts för hur företaget kan göras mer lönsamt genom bra rapportering och djup förståelse för siffrorna. Vi tror att full förståelse för avdrag, bokslutsdispositioner och periodiseringar är något som kommer tack vare en personlig relation mellan kund och redovisningskonsult.